พบซากเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.ระยอง
  • 7 พ.ย. 2566
  • 279

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งผ่านสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 เรื่องมีผู้พบซากเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณหาดแสงจันทร์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (green turtle, Chelonia mydas) ขนาดแนบกระดองกว้าง 89 เซนติเมตร ยาว 93 เซนติเมตร อยู่ในช่วงอายุโตเต็มวัย เพศเมีย ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ สภาพซากเน่ามาก (severely decomposition) ซากกระดองแตกเนื่องจากการแปรสภาพหลังตาย และไม่พบบาดแผลรุนแรงภายนอกที่บ่งชี้ว่าเกิดขึ้นก่อนตาย อวัยวะภายในส่วนใหญ่เน่าเสื่อมสภาพ ช่องท้องมีการอักเสบ พบตาเบ็ดจำนวน 1 ตา อยู่ภายในหลอดอาหารส่วนต้น เป็นเบ็ดเก่า คาดว่ากินเบ็ดเข้าไปพร้อมกับอาหาร และไม่ใช่สาเหตุการตาย โดยตลอดทางเดินอาหารพบอาหารจำพวกไข่ปลาจำนวนมาก คาดว่าเต่าทะเลป่วยตายตามธรรมชาติ แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยที่แน่ชัดได้ หลังจากการชันสูตร ได้ขุดหลุมฝังกลบเพื่อทำลายซากเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง