สำรวจสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 7 พ.ย. 2566
  • 76

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่โครงการเสริมทรายเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา อยู่ในระบบหาดหาดชลาทัศน์ (T6B152) ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ของกรมเจ้าท่า มีสถานภาพชายฝั่งเป็นหาดทราย สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการประชุมของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ สำหรับของบประมาณปี 2568 ทั้งนี้พื้นที่บริเวณนี้ในช่วงปี 2559-2562 กรมเจ้าท่าเคยมีการดำเนินการเติมทราย ตั้งแต่ชุมชนเก้าเส้งไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งทรายเหล่านั้นสามารถสร้างสมดุลทรายชายฝั่งและชายหาดก่อให้เกิดการฟื้นฟูเนินทรายชายหาดตามธรรมชาติในระบบหาดชลาทัศน์ ได้เป็นอย่างดี มีพืชพรรณปกคลุมตลอดแนวชายหาด อีกทั้งพื้นที่ชายหาดชลาทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานภาพชายฝั่งในอดีตและปัจจุบันเพื่อเสนอต่อคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ สำหรับใช้ประกอบการประชุมฯ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง