ต้อนรับครูและนักเรียนปลูกป่าโกงกาง พื้นที่ จ.กระบี่
  • 8 พ.ย. 2566
  • 293

วันที่ 7 พฤศจิกายน  2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ให้การต้อนรับครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เยียร์ 10 & 12 โรงเรียนนานาชาติกระบี่ (นักเรียน อายุระหว่าง 15 -18 ปี)  เข้าทำกิจกรรมทัศนศึกษา บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน เยี่ยมชมสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หอดูนก และปลูกต้นโกงกาง ณ พื้นที่โครงการป่าในเมือง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและมีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากสถานที่แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง