เก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 9 พ.ย. 2566
  • 348

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะรวม 853 กิโลกรัม แยกเป็น ขยะทั่วไป 488 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 365 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่มพลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง