สำรวจสถานภาพปะการัง จ.ชลบุรี
  • 9 พ.ย. 2566
  • 435

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เบื้องต้นแนวปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง - สมบูรณ์ดี ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites) และปะการังจาน (Turbinaria) สัตว์ในแนวปะการังที่พบเด่น เช่น เม่นทะเล ปลาสลิดหิน และปลาสลิดทะเล ตัวอ่อนปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังม้าลาย (Oulastrea) และปะการังลายพัด (Pseudosiderastrea sp.) ขยะตกค้างในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ คือ ขวดแก้ว เชือก เอ็น โดยพบมากที่สุดที่บริเวณเกาะอ่าวถ้ำพัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง