สำรวจผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 9 พ.ย. 2566
  • 347

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อติดตามสภาพปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ไข ณ หาดตันหยงเปาว์ ต.ท่ากำชำ หาดสายหมอ ต.บางเขา และหาดบางตาวา ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตามที่ นายคอซีย์ มามุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัตตานี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ นำเรื่องหารือต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 โดยมี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ชาวบ้าน ร่วมลงพื้นที่นำเสนอสภาพปัญหาความเดือดร้อน จากการกัดเซาะชายฝั่ง ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว ซึ่งสำนักงาน ทช. ที่9 (ปัตตานี) จะได้นำเรียนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งโดยละเอียดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง