ตรวจวัดความเป็นกรดของน้ำทะเล ต.ภูเก็ต
  • 11 พ.ย. 2566
  • 328

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน หาดในยาง และอ่าวป่าตองจังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจวัดความเป็นกรดของน้ำทะเลที่ความละเอียดสูง พร้อมทั้งติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเล เบื้องต้น เกาะเฮพบอุณหภูมิน้ำทะเล 30.9 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 6.51-6.54 mg/l เกาะไม้ท่อน อุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 30.4-31.1 องศาเซลเซียส ความเค็มในช่วง 31-32 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 6.13-6.40 mg/l หาดในยาง อุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 30.3-30.9 องศาเซลเซียส ความเค็มในช่วง 31-32 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 5.64-6.80 mg/l และอ่าวป่าตอง อุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 30.6-31 องศาเซลเซียส ความเค็มในช่วง 30-32 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 6.14-7.80 mg/l และทั้งนี้ สภาพอากาศขณะปฏิบัติงาน พบท้องฟ้าแจ่มใส ทะเลมีคลื่นลมเล็กน้อย สำหรับค่าตรวจวัดอื่น ๆ จะได้จากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง