สำรวจสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก
  • 11 พ.ย. 2566
  • 243

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ปศท.) มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เพื่อสังเกตุการณ์การสำรวจสัตว์ทะเลหายาก ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน และติดตามสถานการณ์การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ โดยในการปฏิบัติงานครั้งนี้คณะสำรวจพบวาฬบรูด้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง