สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ บริเวณ จ.สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี
  • 12 พ.ย. 2566
  • 357

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ บริเวณ จ.สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 2 ชนิด คือ
1. วาฬบรูด้า (Bryde’s whale : Balaenoptera edeni) จำนวน 10 ตัว ทราบชื่อจำนวน 5 ตัว ได้แก่ แม่ข้าวเหนียวกับเจ้าข้าวสวย แม่กันยากับเจ้ามะลิ เจ้าสายฝน ไม่ทราบชื่อ จำนวน 5 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี ระยะห่างจากฝั่ง 24-33 กิโลเมตร 
2. โลมาอิรวดี (Irrawaddydolphin : Orcaella brevirostris) จำนวน 4 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร ระยะห่างจากฝั่ง 5.02 กิโลเมตร 
สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบ พบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี และพบรอยโรค Tattoo Skin Disease (TSD) บนผิวหนังวาฬบรูด้าจำนวน 3 ตัวได้แก่ แม่ข้าวเหนียวและเจ้าข้าวสวย เจ้าสายฝนและวาฬบรูด้าไม่ทราบชื่อ 1 ตัว และได้รับแจ้งพบแม่สายชลและวาฬบรูด้าไม่ทราบชื่อ 2 ตัว และพบบาดแผลบริเวณด้านหน้าหางทั้งสองด้าน และรอยถูกพันรัดที่คอดหางของแม่ข้าวเหนียว ซึ่งสัตวแพทย์จะติดตามต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง