ตรวจสอบร่องรอยการวางไข่ของเต่าทะเล พื้นที่ จ.พังงา
  • 12 พ.ย. 2566
  • 339

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เข้าไปตรวจสอบ/ขุดค้นหาไข่เต่าทะเล ตามที่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 กำนัน ต.โคกกลอยได้รับแจ้งจากชาวบ้านเขาปิหลาย ว่าพบร่องรอยของเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ บริเวณอ่าวโต๊ะหลา บ้านเขาปิหลาย หมู่ที่ 14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พิกัด E 420738 N 910226 พร้อมทั้งกั้นเขตหวงห้ามไว้ จนสามารถขุดค้นพบไข่เต่าทะเล ทำการวัดขนาดของไข่เต่าได้ 4.37 ซม. ตรวจวัดความสูงของหลุมจากยอดไข่เต่า 37 ซม. ทำการกลบหลุม พร้อมทั้งจัดทำคอกกั้นไข่เต่า และล้อมคอกใหญ่ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์เลี้ยง สัตว์ที่เป็นศัตรูธรรมชาติ และร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเฝ้าระวังดูแลจนกว่าลูกเต่าได้ฟักและลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่สามารถระบุชนิดของไข่เต่าทะเลได้ 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง