ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 12 พ.ย. 2566
  • 328

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ปฏิบัติงานโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart Marine Patrol) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  บริเวณพื้นที่หมู่เกาะกระ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และร่วมบูรณาการกับ ศรชล. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง (นครศรีธรรมราช)  ตรวจยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (ไซตัวหนอน,ไอ้โง่) ในพื้นที่อ่าวปากนคร รวม  1 แถว 48 ชุด ไม่พบผู้กระทำความผิด พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 และประชาสัมพันธ์เรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ให้ทำการประมงอย่างถูกกฎหมาย รณรงค์มาตรการคัดแยกขยะบนเรือประมง และนำขยะกลับมาทิ้งบนฝั่ง โดยได้รับความร่วมมือจากชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างดี ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่ดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง