สำรวจสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.ระยอง
  • 14 พ.ย. 2566
  • 367

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการสำรวจสัตว์ทะเลหายากโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)  ด้วยวิธี Line-transect จำนวน 24 เส้น 4 เที่ยวบิน ในการสำรวจบริเวณแหล่งหญ้าทะเลหาดน้ำแดง ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง รวมพื้นที่สำรวจทั้งหมด 784 ไร่ มีการสำรวจพบเต่าทะเลทั้งหมด 11 ตัว เป็นเต่าตนุ (Green turtle; Chelonia mydas) จำนวน 9 ตัว  และเต่าทะเลไม่ทราบชนิด จำนวน 2 ตัว วัดขนาดตัวจากการคำนวณด้วยภาพถ่ายโดรน พบว่าเต่ามีขนาด 40-88 เซนติเมตร มีอายุช่วงวัยรุ่นถึงเต็มวัย พฤติกรรมที่พบส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาหากินในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล โดยบริเวณดังกล่าวประกอบด้วยหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) จากการประเมินสุขภาพภายนอก พบว่าเต่าสามารถว่ายน้ำ-ดำน้ำและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง