ปล่อยเต่าทะเลหายป่วยคืนสู่ธรรมชาติ พื้นที่ จ.ระยอง
  • 14 พ.ย. 2566
  • 308

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้นำเต่าตนุ (Green turtle; Chelonia mydas) ซึ่งเกยตื้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 บริเวณปากน้ำกระแจะ ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี วัดขนาดแนบกระดอง กว้าง 28 เซนติเมตร ยาว 30.5 เซนติเมตร น้ำหนักแรกพบ 3 กิโลกรัม ไม่ทราบเพศ มีรอยรัดบริเวณโคนขาหน้าด้านซ้ายและขวา จึงได้ขนย้ายมาตรวจสุขภาพ และรักษาบาดแผลจากรอยรัดที่ ศวทอ. ใช้เวลาในการรักษา 57 วัน โดยปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณชายหาดน้ำแดง ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง พร้อมทั้งฝังไมโครชิพหมายเลข 933076400565241 จากการสังเกตและเฝ้าระวังขณะปล่อยสู่ทะเล พบว่าเต่าตนุตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และสามารถว่ายน้ำกลับสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง