ตรวจสอบกรณีปัญหากลิ่นเหม็นจากการทิ้งเปลือกหอย พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 15 พ.ย. 2566
  • 460

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา อบต.บางพระ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ลงพื้นที่ ชายหาด ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามข้อร้องเรียน ติดตามการรับแจ้งเหตุ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566  เรื่อง ปัญหากลิ่นเหม็นจากการทิ้งเปลือกหอย บริเวณริมชายหาด ซึ่งทำให้เกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่ดังกล่าว
จากการตรวจสอบ พบมีลูกหอยแมลงภู่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นบริเวณชายหาด ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและมลพิษทางกลิ่น จึงได้ประสานแจ้งผู้ประกอบการกลุ่มประมงเลี้ยงหอยแมลงภู่ดำเนินการดังนี้
1. งดการเททิ้งหอยที่เน่าเสียลงบริเวณชายหาดและพื้นที่ใกล้เคียง
2. งดทิ้งขยะมูลฝอยที่เกิดจากการประกอบอาชีพประมงลงในทะเล
3. ขอความร่วมมือในการจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาด          
ทั้งนี้ หน่วยงานบูรณาการ ได้กำชับ ติดตาม ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติรวมถึง มาตราการทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และทัศนียภาพของชายหาดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง