ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล จ.ฉะเชิงเทรา
  • 15 พ.ย. 2566
  • 278

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงและปากแม่น้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประสานงานให้เข้าร่วมภารกิจ เนื่องจากได้รับแจ้งจากกำนันตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง (นายพสธร พันธุ์สุวรรณ) พบว่าเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 มีปลาในแม่น้ำบางปะกงลอยตายจำนวนมาก โดยร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 จังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมงอำเภอบางปะกง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทราโครงการชลประทานชลบุรี ร่วมหารือสาเหตุและลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้อง เรียนดังกล่าว 
1.ดำเนินการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน จำนวน  8 จุด จากที่ว่าการอำเภอบางปะกง ถึงปากแม่น้ำบางปะกง  -pH 6.90-7.93 
-อุณหภูมิน้ำ 30.5-30.7 °C  
-ความเค็ม 5.9-19.5 ppt 
-DO 0.03-1.0 mg./l.
- ปริมาณสารอาหารในน้ำอยู่ระหว่างการวิเคราะห์
-พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชชนิด Skeletonema costatum ที่จุดปากแม่น้ำบางปะกง และ Chaetoceros spp. ที่จุดตำบลบางปะกง และหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง 
2.ในลำน้ำสายหลักพบสีน้ำทะเลปกติ พบปลากดและกุ้งก้ามกรามลอยหัว ส่วนในกระชังเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวตายประมาณร้อยละ80-90 
3.คณะผู้ตรวจสอบไม่พบแหล่งกำเนิดมลพิษปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำบางปะกง และได้แจ้งให้เทศบาลตำบลท่าข้ามเฝ้าระวังการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำบางปะกง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง