ร่วมเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 16 พ.ย. 2566
  • 440

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะรวม 1,343 กิโลกรัม แยกเป็น ขยะทั่วไป 528 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 815 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่มพลาสติก เศษพลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง