จัดกิจกรรม เพาะกล้า ปลูกรักษ์ พื้นที่ จ.ระนอง
  • 16 พ.ย. 2566
  • 376

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2566  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับ มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งระนองเข้มแข็ง รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ (N-REN Ranong  Project) ส่วนบริหารพื้นที่ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนตำบลหงาว โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวและโรงเรียนบ้านเกาะเหลา  จัดกิจกรรม   เพาะกล้า ปลูกรักษ์ ของกิจกรรมป่าของเด็ก (Children’s Forest Program) ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลน ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนป่าชายเลน หมู่ที่3 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง ได้ทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น  และกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการป่าของเด็ก (CFP) ได้แก่ กิจกรรมทำคำสัญญากับต้นไม้ เก็บภาพวาดกิจกรรมป่าชายเลนที่ฉันรู้จัก ถ่ายรูปเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจัดทำทำเนียบโครงการป่าของเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 86 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง