ร่วมโครงการรักษ์บ้านเรา พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 16 พ.ย. 2566
  • 428

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) เข้าร่วมโครงการรักษ์บ้านเรา (กิจกรรมวางทุ่นและเก็บขยะทะเล) ณ อ่าวบางเทา ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยนายมาโนช  พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักดำน้ำอาสาสมัคร ชุมชนชายฝั่ง ผู้ประกอบการนำเที่ยวในท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน ซึ่งศูนย์ฯ ได้มอบทุ่นผูกจอดเรือ จำนวน 5 ลูก พร้อมอุปกรณ์สำหรับนำไปผูกในทะเล และร่วมจัดเก็บขยะชายหาด ขยะทะเล น้ำหนักรวม 358 กิโลกรัม ทำการคัดแยก เป็นขยะประเภทเศษพลาสติก เศษวัสดุอุปกรณ์ประมง เศษเชือก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ เศษโฟม เศษผ้าและขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง