สำรวจปะการัง บริเวณอ่าวบางเทา อ่าวกมลา อ่าวป่าตอง อ่าวกะตะ เกาะแก้วใหญ่ และเกาะเฮ จ.ภูเก็ต
  • 18 พ.ย. 2566
  • 301

วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณอ่าวบางเทา อ่าวกมลา อ่าวป่าตอง อ่าวกะตะ เกาะแก้วใหญ่ และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต จากการสำรวจพบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ดี ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังโขด ปะการังลายดอกไม้ ปะการังเขากวาง และปะการังสีน้ำเงิน การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังโขด ปะการังวงแหวน และปะการังช่องเหลี่ยม ความผิดปกติของปะการังที่พบ ส่วนใหญ่ ได้แก่ เนื้อเยื่อเปลี่ยนสีในปะการังโขด (Porites spp.) พบตะกอนแขวนลอย รวมถึงมีการปกคลุมของเห็ดทะเล (corallimorph) โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หาดบางเทา อ่าวกมลา และอ่าวป่าตอง อีกทั้งยังมีรอยกัดกินและการเจาะไชของสัตว์น้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคได้ ปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง ปลาอมไข่ลายทแยง และปลาสลิดหินสีน้ำตาล สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบ เช่น เม่นดำหนามสั้น เม่นดำหนามยาว และดาวทะเล ขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น เศษอวน เชือก ขวดพลาสติก และขวดแก้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง