ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย บริเวณปากคลองเตียงเขต บ้านปันนังปุเลา ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
  • 20 พ.ย. 2566
  • 336

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดย สำนักงาน ทช. ที่ 7 (ตรัง) และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) บูรณาการกำลังพล ออกปฏิบัติงานตรวจตราลาดตระเวน การทำประมงผิดกฎหมาย ประเภท เรืออวนรุน และเรือคราดปลิงทะเล เพื่อคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่อำเภอละงู อำเภอท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และทำการตรวจยึดเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้ หรือไอ้โง่ บริเวณ ปากคลองเตียงเขต บ้านปันนังปุเลา ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล จำนวน 120 ปาก พิกัด 6°40'18.19"N 99°55'1.49"E ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 มาตรา 67 ห้ามมิให้ผู้ไดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ เครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งในทะเลและพื้นที่น้ำจืดโดยเด็ดขาด ซึ่งทำการตรวจยึด เครื่องมือประมงดังกล่าว เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.จังหวัดสตูล ลงบันทึกประจำวันและติดตามหาเจ้าของมาดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง