จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พื้นที่ จ.กระบี่
  • 21 พ.ย. 2566
  • 284

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในโครงการ รักษ์ป่า สร้างเกราะ เกาะในเมือง (โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Culb) ณ พื้นที่บ้านคลองลุ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยปลูกต้นโกงกางใบเล็ก จำนวน 200 ต้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พนักงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดกระบี่ ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยประชาชนและนักเรียนในพื้นที่บ้านคลองลุ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ รวมจำนวน 60 คน  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง