พบร่องรอยเต่าทะเลวางไข่ พื้นที่ จ.พังงา
  • 22 พ.ย. 2566
  • 228

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ได้รับแจ้งจากนายธงชัย  สุกแสง  ว่าพบร่องรอยเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณอ่าวหลาโต๊ะ บ้านเขาปิหลาย หมู่ 14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) เข้าทำการตรวจสอบ พบร่องรอยเต่าทะเลบริเวณชายหาดและมีร่องรอยการขุดหลุมเพื่อวางไข่ ตำแหน่งพิกัด 420827 E 910221 N       ทำการตรวจวัดความกว้างพายคู่หน้าได้ 91 ซม. ความกว้างอก 27 ซม. ทำการขุดหาไข่และพบไข่เต่าที่ระดับความลึก 30 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไข่ 4.13 ซม. ตำแหน่งวางไข่อยู่ห่างจากจุดที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566  ระยะ 4.5 ม.  และตำแหน่งวางไข่อยู่พ้นแนวระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุด จึงทำการกลบหลุม จัดทำคอกกั้นเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์เลี้ยง(วัว) และสัตว์อื่นๆที่เป็นภัยคุกคามต่อการฟักไข่ และจะได้ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ผู้นำชุมชนเฝ้าติดตาม ดูแลจนกว่าลูกเต่าฟักและลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่สามารถระบุชนิดของเต่าทะเลได้  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง