สำรวจสถานภาพแนวปะการัง พื้นที่ จ.ระยอง
  • 23 พ.ย. 2566
  • 276

 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการสำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหินต่อยหอย และหาดพลา จ.ระยอง เบื้องต้นแนวปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง - เสียหายมาก ปะการังชนิดเด่นได้แก่  ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังสมองร่องสั้น (Platygyra spp.) ปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) ปะการังช่องดาว (Astreopora spp.) สัตว์ในแนวปะการังชนิดเด่น เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) หอยมือเสือ (Tridacna squamosa) ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) และปลาดอกหมาก (Gerreidae) ปัจจัยรบกวนสุขภาพได้แก่ ตะกอน  และเนื้อเยื่อปะการังเปลี่ยนสี (Pigmentation response) ขยะตกค้างในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ คือ อวน เชือก เอ็น เป็นต้น         

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง