สำรวจแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ จ.ตราด
  • 23 พ.ย. 2566
  • 387

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่สำรวจแมงกะพรุนพิษบริเวณอ่าวบางเบ้า เกาะกูด จ.ตราด ด้วยอวนลอยกุ้ง 3 ชั้น ผลการสำรวจไม่พบแมงกะพรุนพิษ  นอกจากนั้น มอบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องแมงกะพรุนพิษ และขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบน้ำส้มสายชูให้แก่ผู้ประกอบการรีสอร์ท จำนวน 5 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด และโรงพยาบาลเกาะกูด ทั้งนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากถูกพิษของแมงกะพรุนให้ใช้น้ำส้มสายชูราดอย่างน้อย 30 วินาที ห้ามราดด้วยน้ำจืดและขัดถู หากหมดสติไม่รู้สึกตัวให้ปั๊มหัวใจ ฉุกเฉินโทร 1669 และนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง