ร่วมดำน้ำเก็บขยะทะเล พื้นที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
  • 24 พ.ย. 2566
  • 359

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วย กลุ่มอาสาสมัครนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและชมรมครูดำน้ำไทยเกาะเต่า ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะในทะเล โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ร่วมกันดำน้ำเก็บขยะในทะเล บริเวณแนวปะการัง กองหินสำราญ อ่าวเต่าทอง และบริเวณหาดทรายรี เกาะเต่า อ.เกาะพะงันจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดเก็บขยะทะเลได้รวมประมาณ 250 กิโลกรัม ประกอบด้วย ประเภทอวนเชือกและเอ็นตกปลา จำนวน 200 กิโลกรัม, เศษเหล็ก จำนวน 50 กิโลกรัม ในการนี้ขยะที่เก็บได้ทั้งหมดได้ส่งมอบให้กับเทศบาลเกาะเต่าเพื่อนำไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง