ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม
  • 24 พ.ย. 2566
  • 264

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งว่าพบการใช้เครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าออกของสัตว์น้ำสลับอยู่ซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม จึงทำการยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 53 ชุด พิกัด N 13.25.07 E 100.04.17 ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลาง ส่งที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ตาม ปจว.ข้อ 9/66 เวลา 21.46 น. ลว. 22 พ.ย. 66 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง