ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พื้นที่ จ.ระยอง
  • 24 พ.ย. 2566
  • 437

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ ปลูก เพาะ รัก โดยเอสซีจีซี ในพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เนื้อที่ 386.47 ไร่ โดยมีผูเข้าร่วมกิจกรรมจากเทศบาลตำบลเนินฆ้อ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 150 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง