ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต พื้นที่เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต
  • 24 พ.ย. 2566
  • 347

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณวัสดุลงเกาะตัวอ่อนปะการังจากฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า พื้นที่เกาะไม้ท่อน อ.เมือง จ.ภูเก็ต หลังการจัดวาง 6 เดือนและ 12 เดือน พบการปกคลุมของสาหร่าย ไบรโอซัว ฟองน้ำ ไฮดรอยด์ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบ หอยสองฝา หอยทาก ทากเปลือย ดาวทะเล ปลิงทะเล และเม่นทะเล มีการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง คือ ปะการังดอกกะหล่ำ มีขนาดเฉลี่ย 2-5 ซม. และปลาที่พบส่วนใหญ่ อาทิ ปลานกขุนทอง ปลานกแก้ว ปลาทรายขาว ปลาอมไข่ ปลาสลิดทะเล ปลาสลิดหิน ปลากะพง ปลาสิงโต ปลาผีเสื้อ ปลาปักเป้า ปลากระเบน ปลาลิ้นหมา ปลาบู่ เป็นต้น ทั้งนี้จากการสำรวจจะนำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการสำรวจติดตามของกรมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง