ร่วมกิจกรรมเก็บกู้ขยะ พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 26 พ.ย. 2566
  • 311

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ คุณทราย สิรณัฐ สก๊อต ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 จังหวัดภูเก็ต อาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา เพจเฟสบุ๊คขยะมรสุม (MONSOONGARBAGE THAILAND) ณ บริเวณชายหาดอ่าวรังไก่ เกาะราชาน้อย ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเก็บกู้ขยะ sea you strong  กิจกรรมกู้ซากอวนจากใต้ทะเล และเศษเชือกเรือพาณิชย์ ของคุณทราย สิรณัฐ สก๊อต จิตอาสาผู้มีความสามารถเฉพาะทางและสุขภาพที่ดีจากทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายนักว่ายน้ำอาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้านการมีส่วนร่วมในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยว ปลูกจิตสำนึก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คุ้มค่าสูงสุดและยั่งยืนต่อไป การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน ชั่งน้ำหนักรวมได้ 4,450 กิโลกรัม 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง