ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ระยอง
  • 28 พ.ย. 2566
  • 209

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมโครงการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2566 ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ รวมถึงสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปล่อยแม่พันธุ์ปูม้า ลูกไรปู และลูกกุ้ง โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดเป็นประธานในพิธี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง