ตรวจรับงานจ้างติดตั้งทุ่นผูกเรือ พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 29 พ.ย. 2566
  • 268

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างติดตั้งทุ่นผูกเรือ ในพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช. 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดวางฐานทุ่นในจุดบริเวณอ่าวไข่ เกาะจาน ตามที่ได้มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดวางฐานทุ่นทับบนปะการัง ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขและส่งผลการดำเนินการแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการได้ลงตรวจสอบ ในการตรวจสอบครั้งนี้มีการดำน้ำลงดูฐานทุ่นที่มีการย้ายออกจากพื้นที่ที่ทับบนปะการัง มาวางอยู่บนพื้นทราย ห่างจากจุดเดิมประมาณ 20 เมตร ซึ่งอยู่ในจุดที่กำหนด นอกจากนี้ยังได้ดำน้ำตรวจสอบฐานทุ่นในจุดอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดวางจะไม่เกิดความเสียหายต่อปะการัง จากการตรวจสอบ พบว่าฐานทุ่นทุกจุดวางอยู่บนพื้นทรายนอกแนวปะการัง คณะกรรมการจึงตรวจรับงานจัดวางทุ่นและจะมีการประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการส่งงานให้เรียบร้อยก่อนมีมติตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป นอกจากนี้ในขณะที่ลงตรวจสอบพบว่ามีเรือประมงและเรือท่องเที่ยวเข้าไปใช้ทุ่นตามจุดต่างๆที่จัดวาง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง