ติดตามสถานการณ์หญ้าทะเล พื้นที่ จ.ตรัง
  • 30 พ.ย. 2566
  • 283

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์หญ้าทะเล บริเวณบ้านแหลมไทร จังหวัดตรัง ร่วมกับตัวแทนชุมชนบ้านแหลมไทร ผลการสำรวจโดยรวมพบว่าสภาพหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) มีลักษณะใบขาดสั้นกระจายทั่วบริเวณ ส่วนหญ้าทะเลชนิดอื่น ได้แก่ หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii)  หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) อยู่ในสภาพปกติตามธรรมชาติ พื้นทะเลมีลักษณะเป็นโคลนปนเปลือกหอย ทั้งนี้ได้ทำการติดตั้งแปลงติดตามสภาพหญ้าทะเล รวมทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ (Data logger) และอุปกรณ์วัดความสูงของตะกอนดินเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของแหล่งหญ้าทะเล ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จะทำการติดตามสถานการณ์หญ้าทะเลร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง