ชันสูตรซากพะยูนเกยตื้น พื้นที่ จ.ตรัง
  • 1 ธ.ค. 2566
  • 308

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ทำการชันสูตรซากพะยูนเกยตื้น ซึ่งได้รับแจ้งจากนายธีรชัย ศรีบางรัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 อ.หาดสำราญ จ.ตรัง เรื่องนายเดชา เก่งเที่ยง พบซากพะยูนเกยตื้นบริเวณปากคลองปากปรน ม.11 บ้านนาราโพ ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศวอล.เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นซากพะยูน ( Dugong dugon ) เพศเมีย ความยาวลำตัววัดแนบ 246 ซม. โตเต็มวัย สภาพซากเน่า ความสมบูรณ์ของร่างกายสมบูรณ์ดี(Body condition score, BCS = 3/5) ลักษณะภายนอกพบบาดแผลจากรอยเขี้ยวของพะยูนบริเวณหลังซึ่งเกิดจากพฤติกรรมฝูง มีเพรียงเกาะบริเวณรอบลำตัวจำนวนมาก ไม่พบบาดแผลฉกรรจ์หรือบาดแผลจากเครื่องมือประมง เมื่อเปิดผ่าดูอวัยวะภายในพบว่าอวัยวะภายในส่วนใหญ่เน่าสลายไม่สามารถระบุรอยโรคได้ ส่วนของทางเดินอาหารพบอาหารจำพวกเศษหญ้าทะเลเล็กน้อยในกระเพาะอาหาร คาดว่าสัตว์ไม่ได้กินอาหารมาเป็นระยะเวลานาน และพบพยาธิตัวกลมจำนวนมากในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ไม่พบสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหาร สรุปสาเหตุการตายคาดว่าป่วยตามธรรมชาติ เนื่องจากพบเพรียงเกาะตามลำตัวและพบอาหารเล็กน้อยในทางเดินอาหาร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง