สำรวจสัตว์ทะเลหายากในแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ จ.ระยอง
  • 1 ธ.ค. 2566
  • 170

     2. เต่าตนุ (Green turtle; Chelonia mydas) จำนวน 9 ตัว วัดขนาดความยาวตัวจากการคำนวณด้วยภาพจากโดรน พบว่ามีความยาวระหว่าง 46-86 เซนติเมตร จากการประเมินสุขภาพภายนอก พบว่าเต่าทะเลสามารถว่ายน้ำ ดำน้ำ และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดี โดยพฤติกรรมที่พบเป็นการเข้ามาหากินในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล โดยบริเวณแหล่งหญ้าทะเลดังกล่าวประกอบด้วยหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง