สำรวจสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.จันทบุรี
  • 2 ธ.ค. 2566
  • 189

วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการสำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และเกาะสะบ้า จ.จันทบุรี เบื้องต้นแนวปะการังอยู่ในสถานภาพเสียหาย - สมบูรณ์ดี ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia spp.) ปะการังสมองร่องสั้น (Platygyra spp.) และปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) สัตว์ในแนวปะการังที่พบชนิดเด่น เช่น เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum)  และดาวขนนก (Lamprometra Palmata) วงศ์ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) และวงศ์ปลาทรายขาว (Nemipteridae) ตัวอ่อนปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) และปะการังลายพัด  (Pseudosiderastrea tayamai) อาการผิดปกติในปะการัง ได้แก่ การตายบางส่วนจากตะกอนทับถม (sediment damage) และเนื้อเยื่อปะการังเปลี่ยนสี (Pigmentation response) ขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ คือ เชือก ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เอ็น  โดยพบมากที่สุดที่เกาะสะบ้า       

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง