ร่วมโครงการ ฟอกหนังรวมใจ รักษ์ทะเลบางปู พื้นที่ จ.สมุทรปราการ
  • 2 ธ.ค. 2566
  • 176

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการ ฟอกหนังรวมใจ รักษ์ทะเลบางปู ณ บริเวณชายฝั่งทะเลตำบลบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 และเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จัดโดยบริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม. 34 จำกัด ร่วมกับสมาชิกภายในเขตประกอบการ มีหน่ายงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 100 คน ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายฝั่งทะเลตำบลบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สามารถจัดเก็บและคัดแยกขยะตามแบบบันทึกข้อมูลไอซีซี ได้จำนวน 1,250 กิโลกรัม โดยขยะที่จัดเก็บได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไม้ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ กล่องอาหาร (โฟม) และขวดเครื่องดื่ม โดยขยะที่จัดเก็บได้เทศบาลตำบลบางปูจะนำไปบริหารจัดการตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง