จัดเก็บขยะร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ บริเวณพื้นที่ ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
  • 6 ธ.ค. 2566
  • 207

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่ 10 (กระบี่) ร่วมกับอบต.คลองประสงค์ ชุมชนชายฝั่ง และอสทล. จัดเก็บขยะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 บริเวณพื้นที่ ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ของตนเอง และเป็นการลดปริมาณขยะในระบบนิเวศที่สำคัญก่อนลงสู่ทะเล สามารถเก็บขยะได้ 635 กิโลกรัม เมื่อคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ถุงอาหาร/ท๊อฟฟี่ ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) ขวดแก้ว และกล่องนม โดยได้รับความร่วมมือจากอบต.คลองประสงค์ นำไปจัดการตามขั้นตอนต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง