กรม ทช. ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ บริเวณ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
  • 7 ธ.ค. 2566
  • 253

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่ 3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะรวม  260 กิโลกรัม แยกเป็น ขยะทั่วไป 160 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 100 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 1.ถุงก๊อปแก๊ป 2.ขวดเครื่องดื่มพลาสติก  3.กล่องอาหารโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง