ร่วมเสวนาและจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ปลูกป่าเปิดป้าย อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนชุมชน ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
  • 8 ธ.ค. 2566
  • 135

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่ 7 (ตรัง) ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ป่าชายเลนชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ปลูกป่าเปิดป้าย อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนชุมชน ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มป่าชายเลนสำหรับชุมชนบ้านสุโสะร่วมกับมูลนิธิอันดามัน ออยคอส สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง มูลนิธิเอสซีจี ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้กิจกรรมมีการปลูกป่าชายเลน วางซั้งกอบ้านปลา ปล่อยพันธ์ุปูดำในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชน โดยมี นายพรศักดิ์ แดงสมุทร ปลัดอำเภอปะเหลียน เป็นประธานจัดงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนของสร้างจิตสำนึกชุมชนในการรักษาและดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง