ปฏิบัติงานออกตรวจปราบปรามและป้องกันกลุ่มประมงต่างถิ่นที่นำเครื่องมือประมงผิดกฎหมายมาทำการประมงในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 9 ธ.ค. 2566
  • 176

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่ 5 (สงขลา) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 309 ปฏิบัติงานออกตรวจปราบปรามและป้องกันกลุ่มประมงต่างถิ่นที่นำเครื่องมือประมงผิดกฎหมายมาทำการประมงในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการปราบปรามเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย และร่วมบูรณาการกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง (นครศรีธรรมราช) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสาบสงขลา การประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันทำการจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 พร้อมของกลาง 1. เรือยนต์ประมงไม่ทราบชื่อ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ตัวเรือสีน้ำตาล แถบสีเหลือง ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 14.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ยี่ห้อนิสสัน จำนวน 1 ลำ 2. เครื่องมืออวนรุน พร้อมคันรุนยาว 16 เมตร ขนาดปากอวนกว้าง 13 เมตร ยาว 14 เมตร จำนวน 2 ปาก 3. สัตว์น้ำเบญจพรรณ จำนวน 35 กิโลกรัม ตาม ปจว. ข้อ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คดีอาญาที่ 2095/66 บัญชีของกลางลำดับที่ 821/66

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง