สำรวจปะการังและโรคปะการัง ศึกษาและติดตามการเกิดโรคปะการัง ในพื้นที่เกาะหมาก เกาะผี และเกาะยักษ์ใหญ่
  • 9 ธ.ค. 2566
  • 138

วันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 4 มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.เอจีซี วีนิไทย กลุ่มอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก เกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท และ Coral Gardeners สำรวจปะการังและโรคปะการัง รวมถึงศึกษาและติดตามการเกิดโรคปะการัง ในพื้นที่เกาะหมาก เกาะผี และ เกาะยักษ์ใหญ่
 1. แนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี-ดีมาก พบปะการังที่มีลักษณะอาการที่ผิดปกติภายนอกหรือรอยโรค ( gross sign) 3 แบบ ได้แก่ 1. ปะการังแถบเหลือง (5%) 2. ปะการังแถบขาว (5%) และ 3. ปะการังที่มีเนื้อเยื่อตาย (15%) ซึ่งได้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าวนี้ในห้องปฏิบัติการต่อไป
 2. พบว่าลุกลามของ "โรคแถบสีขาว" ที่เกาะยักษ์ใหญ่ได้ยุติลงแล้ว ทั้งนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นโรคอะไร อย่างไรก็ตามพบปะการังเขากวางตายลงจาก "โรคแถบขาว" 40-50% และปัจจุบันยังพบปะการังบางส่วน (5-10%) มีสีขาวซึ่งเกิดจากการกัดกินของหอยมะระ Drupella margariticola
 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง