สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  • 9 ธ.ค. 2566
  • 179

วันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ปฏิบัติงานสำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีการสำรวจทางเรือ (Boat Survey) ดำเนินการสำรวจแบบ Line transect และ Photo Identification ผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นพบโลมาจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1.โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback Dolphin, Sousa chinensis) ประมาณ 18 ตัว อยู่รวมกันเป็นฝูง ฝูงละ 3-5 ตัว เป็นคู่แม่-ลูก 4 คู่ 2.โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris) จำนวน 10-20 ตัว อยู่รวมกันเป็นฝูง ฝูงละ 5-10 ตัว จำนวน 2 ฝูง จากการตรวจสุขภาพ พบว่าโลมาทั้ง 2 ชนิด อยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ อัตราการหายใจอยู่ระหว่าง 6-10 ครั้ง/5 นาที ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี (bodycondition score 3-4/5) พบพฤติกรรมว่ายน้ำ ดำน้ำลึก หาอาหาร รวมฝูงและพฤติกรรมทางสังคม พบรอยฟัน (rake mark) ที่บริเวณลำตัวของโลมาซึ่งเกิดจากพฤติกรรมฝูง และพบโลมาจำนวน 2 ตัว มีแผลหลุมขนาดเล็กและเนื้อตาย ซึ่งไม่มีอันตรายต่อโลมา จากข้อมูลการสำรวจและภาพถ่ายที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะนำมาใช้ประเมินประชากรสัตว์ทะเลหายากและใช้ในการวางแผนสำรวจพื้นที่อาศัยของโลมาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง