อำนวยความสะดวกพื้นที่ป่าในเมือง จ.ระยอง
  • 12 ธ.ค. 2566
  • 127

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 อำนวยการให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจตราลาดตระเวน อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีเหตุการณ์ประจำวันพอสรุปได้ ดังนี้
       1.มีนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 109 คน รถยนต์รวม 25 คัน รถจักรยานยนต์ 12 คัน
       2.เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ข้อมูลวิชาการ เฝ้าระวัง ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำแก่นักท่องเที่ยว โดยเคร่งครัด 
       3.เหตุการณ์โดยทั่วไป ปกติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง