Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 19 พ.ค. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
19
พฤษภาคม2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
4
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  1
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ยึดลอบพับได้ 72 ชุด บริเวณชายฝั่งทะเล ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • 2
  • รื้อถอนทลายคันดินและปรับสภาพพื้น บริเวณบ้านไสโป๊ะ ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
 • 3
  • พบแม่เต่ากระวางไข่ บริเวณหาดทรายรี ม.7 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
 • 4
  • น้ำเสียได้รับการเจือจางโดยน้ำทะเล บางส่วนขังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณชายหาดกมลา จ.ภูเก็ต
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์