Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
22
พฤษภาคม2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
2
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  1
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบซากวาฬบรูด้า มีสภาพเน่ามาก บริเวณชายฝั่งทะเล ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 • 2
  • พบของเหลวสีดำคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ในแอ่งทรายบริเวณชายหาดแม่รำพึง จ.ระยอง
 • 3
  • ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดวัดเทสก์ธรรมนาวา จ.พังงา
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์