Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7
ธันวาคม2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
4
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  2
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  1
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  1
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • รายงานผลการตรวจสอบซากพะยูน จ.ชลบุรี คาดว่าได้รับอุบัติเหตุถูกกระแทกอย่างรุนแรง
 • 2
  • เคลื่อนย้ายวาฬนำร่องครีบสั้นมารักษาที่ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.นราธิวาส
 • 3
  • ลาดตระเวนศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 • 4
  • พบแนวชายฝั่งกัดเซาะในบริเวณที่ไม่มีการติดตั้งรั้วไม้ดักตะกอน พื้นที่ชายหาดบ้านปากดวด อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์