Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8
ธันวาคม2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
3
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  1
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ตรวจยึด จับกุม ผู้ต้องหาครอบครองปะการัง สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
 • 2
  • เต่ามะเฟืองวางไข่ รวม 139 ฟอง (ไข่ดี 119 ฟอง และไข่ลม 20 ฟอง) บริเวณหาดนาเกลือ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 • 3
  • พบคราบน้ำมัน บริเวณเฮฟวี่ซีฟู้ด หาดสุชาดา จ.ระยอง คุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์