Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
24
ธันวาคม2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  1
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  2
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบวาฬบรูด้า ว่ายวนอยู่บริเวณปากคลองอ่าวกุด ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
 • 2
  • ปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง - สมบูรณ์ดี บริเวณหมู่เกาะสัตหีบ-แสมสาร จ.ชลบุรี
 • 3
  • ไม่พบคราบน้ำมัน กรณีเกิดเหตุการณ์เรืออับปางบริเวณใกล้เกาะร้านเป็ด-ร้านไก่ จ.ชุมพร
 • 4
  • พบแมงกะพรุนหัวขวด ที่ความหนาแน่นประมาณ 2 ตัว/100 เมตร บริเวณพื้นที่หาดแก้ว อ.สิงหนคร จ.สงขลา
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์