Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 4 ม.ค. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4
มกราคม2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
2
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  3
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบซากเต่ากระเกยตื้น บริเวณหาดสำเร็จ​ หมู่​ 5 ต. ท่าชนะ​ อ. ท่าชนะ​ จ. สุราษฎร์​ธานี​
 • 2
  • พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล 2 รัง บริเวณชายหาดบ้านทุ่งดาบ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
 • 3
  • พบแม่เต่ามะเฟืองวางไข่ 131 ฟอง ไข่ดี 116 ฟอง ไข่ลม 15 ฟอง บริเวณหาดนาเกลือ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์