Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 10 ม.ค. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10
มกราคม2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  -
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบร่องรอยการถางพื้นที่ใกล้เคียงกับแปลงคดีเก่า ในท้องที่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
 • 2
  • พบฟิล์มน้ำมันลอยบนผิวน้ำเล็กน้อย จากเหตุเพลิงไหม้เรือ บริเวณอ่าวทองหลาง เกาะหมาก จ.ตราด
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์